dilluns, 14 d’abril de 2008

Josep M. Espinàs

Reflexió sobre l'ofici d'escriptor.

"El meu ofici és una mostra del que he anat pensant com a escriptor, i també del que he anat vivint"

"Una obra, perquè sigui vàlida, ha de respondre a la identitat de l'escriptor"

"El lector ha de poder llegir un text que narra amb una mínima fluïdesa, no com qui travessa a cada pàgina un terreny pedregós. El lector s'ha d'adonar que respira, i això passa quan el text ja respira per ell mateix"

"Ni escriure ni viure m'ha cansat mai. Per això mentre pugui, continuaré amb aquest ofici i amb aquesta vida"

"Els qui no som lectors professionals ni crítics, sabem que hem llegit llibres de qualitat objectiva, i fins i tot decisius en la història de la literatura, però per damunt de tot recordem algun llibre que ens ha emocionat. Emoció com estimar, és també una paraula maltractada per un ús abusiu. "Emoció" prové de moure"

"Les idees clares es formulen sempre amb paraules clares. "Jo estic escrivint aquesta pàgina"

"El llibre parla. És poc respectuós que l´autor vulgui parlar en nom del llibre. El llibre parla al possible lector, i és impertinent que l'autor faci d'intermediari. L'autor se l'ha jugat escrivint, i no se l'ha de jugar interpretant"