divendres, 23 d’octubre del 2015

Viatge literari per les comarques de Catalunya: avui l'Alt Camp

L’Alt Camp a través de l’Escanyapobres: estudi d’una passió de Narcís Oller.
L’acció transcorre a Pratbell, un poble fictici, que presenta moltes semblances amb Valls, lloc nadiu de l’autor, durant el darrer terç del segle XlX. Les conseqüències de l’arribada del tren canviaran la seva fesomia: el pas d’una economia agrària basada en el comerç extracomarcal cap a una incipient industrialització. El tema de l’obra és l’avarícia com a postura regressiva davant la naixent societat capitalista. Idea central canalitzada per dos personatges: la parella formada per l’Oleguer (L’Escanyapobres) i la Tuies caracteritzada per la passió malaltissa i perversa d’ambdós envers l’acumulació de capital. La seva gasiveria extrema els bandejarà de la nova societat basada en el progrés.
 
Narcís Oller, L’Escanya-pobres: estudi d’una passió. Barcelona: Revista Literaria, [ 1884?]. 181 p. (Biblioteca de la Revista Literària; 1). “Premiat en los Jochs Florals de 1884”.
Informació complementària sobre Pratbell-Valls a : Xavier Valls i Solaz, “Valls en la composició de L’Escanyapobres de Narcís Oller”, Quaderns de Vilaniu, 1994, núm.26, p. 89-101.
A continuació vídeo sobre l' Obra de Narcís Oller a cura de Joan Lidon, Francesc Comalada i Guillem Marcet de l’IES de Vilablareix, setembre 2015.

Quina altra obra proposaríeu per fer un itinerari a l’Alt Camp?