divendres, 3 de juny del 2016

Viatge literari per les comarques de Catalunya: avui Les Garrigues

Les Garrigues a través del text següent de Josep Pla:
Quantes coses podem veure en aquesta comarca! Gairebé al mig hi ha el Cogul. Gairebé a un quart de la població, a la dreta del riu Set, en un paratge que sembla un cataclisme geològic, hi ha les famoses pintures rupestres. Aquestes pintures no tenen la fama mundial de les dAltamira, però són duna gran notabilitat. Són pintures en vermell i negre, i les imatges responen a diversos tipus danimals -el bou, el cérvol, lantílop, etc.- dibuixats amb aquell realisme sintètic, fascinador, agudíssim, que utilitzaren els nostres remots avantpassats. També hi ha pintures déssers humans, tant del sexe masculí com del femení i, com els animals, estan reproduïts tant en forma plena com en forma estilitzada. Els animals estan agrupats en escenes de caça i, entre els agrupaments humans, un dels més notables és la dansa en què apareixen nou dones que ballen al voltant dun home (Josep Pla, pàg. 1069)
Josep Pla, Tres guies. Barcelona: Destino, 1976. 1127 p. (Obra completa/Josep Pla; 30)
Informació complementària sobre l’autor i l’obra a: Antoni Comas, “Notícia biogràfica de Josep Pla” dins Antologia de la literatura catalana. Barcelona: Fundació Mediterrània, 1981, pàgs. 432-434 
A continuació vídeo “La Roca dels Moros de Cogul” realitzat per l’Institut Català de Paleologia Humana i Evolució Social, 2008. 

Quina altra obra triaríeu per fer un itinerari per les Garrigues?